top of page

PINK IMPULSE

120/210 см canvas/acrylic/vinyl

 

The powers of the earth’s gravity, the geologic area that we are on have a definitive meaning for the constructing of the psychology of the creation. Those powers influence the health, the behavior, the growth and the development of the animal and vegetation world. The underground waters change the world’s magnetic fields and coloring our sensitivity. We register just one little piece of the radiation, coming from the core of our planet. Very big part of them stays undiscovered for our sensors. Pink Impulse’s mission is to articulate the geo-system to language that the alphabet of the painting uses. Fantastic subjectivity has to be compared to the evolution of the earth’s objective stratosphere.Over the bright colored vinyl plates every visitor can draw something personal only by touching it. After that when the plate is raised up to be separated from the production the image disappears. In this way we become a part of the process of creating an individual or collective image. The created before us is influenced by the same earth energies which everybody is obedient to and every next participant in the process of painting accepts the registered energy from our personal creation. There is a continuity and endless connection: process-nature-spectator-creator.

GEO-STREAM
STONЕ-DAYSTARS
EARTHLY-REFLECTOR
GEO-CULTURAL-LAYERS
BEYOND-BORDERS
COMPRESSION
GEO-TECTONIC-ACT
GRAVITY-PORTRET
PULSATIONS
GEO-SCOPE

Гео-културни пластове

320/220 см платно/акрил/винил

 

Надписи от картината като: 2010 АRT LAYER – 2010 слой изкуство; GROUND LEVEL, GROUND SURFACE – ниво земя – на повърхността, маркират CONTEMPORARY CULTURAL LAYER – съвременния културен пласт от една обща хидро-гео иконика. Едно енергийно пространство на материя е обозначено в сиво, което е моделирано от H2O FILTRATION STREAM – воден филтрационен поток, на CONFINED AQUIFER – затворена акватория, под повърхността на 2000- 3000 м DEEP – дълбочина илюзорно се възприема от човешкото око веднъж като изпъкнал, друг път като вдлъбнат обем.Това обръща наопаки нашите перспективни възприятия за посоките долу и горе, преден – заден план. Покрити с мрежите на настоящето, картини на 20 години, взети от миналото, прозират през съвремието, за да хлътнат отново в земните пластове и бъдат открити от погледа в други геоложки ситуации. Пътуване по подземния глобален филтрационен поток ни води до геологията на културите по хоризонтала. Това е тема за разглеждане, трасирана със син пунктир, която ни открива топологията на живописни умозаключителни процеси, съчетани с визуални чудати занимания, кръгооборот на енергия.

ГЕО ПОТОК

420/320 см платно/акрил/винил/електронни елементи

ASTRA

190/600 см платно/акрил/винилова мрежа/метална мрежа/винил

Космическите лъчения проникват в земната кора. Макар и някои от тях да се екранират от повърхностния слой, корпоскулярни частици проникват в недрата на планетата. В зависимост от геоложките структури те се акумулират в различна степен. Подобно на слънчева батерия, това става чрез физико-химични процеси. Извършваните под влияние на космичната енергия промени в геоложките пластове се дирижират от подземната вода.Водният глобален поток пренася топлина и химични елементи от размитата геоложка маса. Складира на дълбочина много от залежите на руда. Минерали, разтворени в подземния поток, допълват богатия състав от компоненти на акваторията. В тази подземна динамика се създава нова акумулираща за космичните лъчения среда. Някои от тях бързо напускат дълбините, за да се появят отново на повърхността, но вече преобразували се, под формата на друг вид енергия. Тя влияе на човека.Може да се каже, че космичната енергия, която формира нашия живот влияе по два начина – директно и индиректно. След като се е превърнала в нещо ново от дълбините на космичното тяло, тя ни напомня за генезиса на енергийното вселенско начало, формиращо процесите, които се наблюдават от живите организми. Земята е едно топологично пространство за космическата енергия. Векторните сили на енергийния поток променят своята динамика в зависимост от посоката и скоростта на подземния поток. Ето защо, както обръщаме внимание на астралните знаци, би трябвало да се запознаем и с хидрогеоложката среда, в която живеем и която спомага за формирането на нашия характер.

ГЕО СКОП

280/320 см платно/акрил/винил/електронни елементи

Отвъд Границата

320/420 см платно/акрил

Компресия

120/210 см платно/акрил/винил

Гравитационен Портрет

650/250 см платно/акрил/фотография на винил

Земна Памет

900/230 см платно/акрил/инструменти – ръчни

"Посока За Гео Сили" / "ПУЛСАЦИИ" 260/160 см

190/80 см платно/акрил/винил 

Каменни Слънца

250/400 см платно/акрил

PLANETARY EVOLUTION

230/100 cm canvas/acrylic/vinyl net/metal net

 

The planet earth produces water. It is generated in the earth’s womb and comes slowly on the surface. Millions of litters H2O are created every year. This process has given conditions not only for the evolution of the organism’s world but for the earth’s life in the geologic aspect. The circular motion in the nature is fed always by this laboratory for producing the valuable liquid. The geo-tectonic processes are in direct dependence by the water. Several earth stratums are marked in the monumental painting composition. The included aqua is marked with blue color. Consequently of the elision, it gradually migrates to upper feeding areas for new processes in planetary aquatories.

АСТРА ВТОРА

350/250 см платно/акрил

Тектоничен Акт

160/260 см платно/акрил

Земен Рефлектор

250/200 см платно/акрил/винил/винилова мрежа

DSC08059
DSC08058
DSC08055
DSC08054
DSC08052
DSC08050
DSC08053
DSC08046
DSC08047
DSC08048
DSC08049
DSC08055
DSC08045
DSC08044
DSC08043
DSC08042
DSC08041
DSC08039
bottom of page