top of page

7

 Meta Eureka zone / The Regional Museum of History - Stara Zagora, Bulgaria / NBU / NHA / 2014

IMG_6598
IMG_6612
IMG_6611-150x150
IMG_6616
IMG_6603
IMG_6606
06
IMG_6604
IMG_6594
IMG_6596
091

ВИРТУАЛЕН МОСТ между Регионален Исторически Музей Стара Загора, Нов Български Университет, София и Национална Художествена Академия, София / Лекция с дискусия на тема: „Влиянието на геоложките условия върху изкуството“.

 

На 27 май от 17:30 часа ще се проведе видео конферентна връзка между три точки в България. РИМ Стара Загора, Нов Български Университет и Националната художествена академия. Водещи на разговора в РИМ Стара Загора са: д-р Ангел Динев, директор на музея и Йово Панчев, главен специалист в Държавния културен институт кьм Министерство на Външните работи на България. В галерия „Академия“ на Националната художествена академия- София, водещи са професорите: Ани Бояджиева, Светослав Кокалов и Свилен Стефанов. Проф. д-р Ирина Генова в галерия „Уни Арт“ на НБУ води дискусията по темата в рамките на проекта „Геоложки пулс” -където участниците споделят своя вертикален поглед за културата на България и връзката й с геологията. Беседващи по темата ще са посетителите на Регионалния исторически музей в Стара Загора, с преподаватели и студенти, представители от Националната Художествена Академия и Нов Български Университет, както и специални гости като проф. Иво Кременски- генетик и молекулярен биолог кьм Медицинска академия и много други. В изложбата „Геоложки пулс” в РИМ ще бъдат показани творби на акад. Дечко Узунов, на неговия асистент и по-късно професор в НХА – големия живописец Найден Петков и етюди на някогашния студент в Академията, сега световно известният Кристо (Христо Явашев) - студент на „Бай Дечко”. Непознатите на широката публика живописни етюди се експонират (единствено и специално по време) на това събитие с научно - учебна цел. Те ще бъдат обсъждани, за да се потърси белега на приемственост между поколенията в академичната среда и как тя се запазва във времето. И дали не може да се проследи в различните зони на влияние от гледна точка естествените геолого-географски и хидрогеоложки особености? Съществува ли приемственост, ако драстично сменим гео-енергийните полета на влияние върху околната среда и върху организма на човека и доколко всичко това има отражение в търсенията на творческата личност при нейното изграждане? Уводна лекция с времетраене 20 мин. ще бъде изнесена от автора на художествено-научния проект Геоложки пулс Йонко Иван. Той ще запознае участниците в дискусията с основните положения за концепцията Геоложки пулс. За да въведе в темата на виртуалния разговор, той ще разясни теоретичните разработки в хидрогеологията на 93 годишният учен Иван Стоянов - геолог, дълги години преподавател в София, един от основателите на Минно-геоложкия институт в България, който сега живее и работи в Торонто, Канада. Неговите твърдения за наличието на глобален хидрогеоложки природен феномен служат за основа на 15 годишния труд по създаването на нов подход при разглеждането на някои въпроси от сферата на културологията. За първи път в света неговата хипотеза представя нова гледна точка при разглеждането на проблема как на базата на едно глобално явление, свързано с геоложката природна среда, се зараждат развитите цивилизации в различни точки по света, съвпадащи с трасето на уникалното влияние на околната среда върху човека.

bottom of page